Wij van ScreenON proberen er alles aan te doen om de informatie die wij aanbieden op onze website en bij al onze producten op de verschillende verkoopplatformen zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar wij kunnen geen garanties t.a.v. de juistheid van de verstrekte informatie geven.

De intellectuele eigendomsrechten op alle aanwezige informatie op bijvoorbeeld onze website, verkoopplatformen en bij al onze producten zijn voorbehouden aan ScreenON. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van de website van ScreenON zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

Bezoekers en/of gebruikers van onze website en/of andere platformen kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site en bij producten aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie en kunnen in sommige gevallen afwijken van de werkelijkheid.

Tevens kan onze website links bevatten naar externe websites die niet onder het beheer van ScreenON staan/vallen. ScreenON is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een van deze websites.

De door ScreenON verzonden/gegeven informatie bijvoorbeeld via de mail of telefonisch is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. ScreenON staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Het gebruik van deze website kan worden bewaakt voor computerbeveiligingsdoeleinden. Iedere ongeoorloofde toegang tot dit systeem is verboden en kan leiden tot sancties onder het Nederlandse strafrecht en burgerlijk recht.